Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607

SKU: IGRG05607
30,000,000₫
Thông số sản phẩm + -
Mô tả sản phẩm + -
Đánh giá + -
 Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607
 Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607
 Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607
 Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607
 Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607
 Nhẫn Vàng K18YG/K18WG đính CZ Calista IGRG05607