Lắc Tay Vàng K18YG/PG/WG đính CZ Calista GBG70021

SKU: GBG70021
36,020,000₫
Thông số sản phẩm + -
Mô tả sản phẩm + -
Đánh giá + -
 Lắc Tay Vàng K18YG/PG/WG đính CZ Calista GBG70021
 Lắc Tay Vàng K18YG/PG/WG đính CZ Calista GBG70021
 Lắc Tay Vàng K18YG/PG/WG đính CZ Calista GBG70021